هند تنها تیم آسیایی که قطر را در سال ۲۰۱۹ متوقف کرد

هند تنها تیم آسیایی که قطر را در سال ۲۰۱۹ متوقف کرد

هند توانست اولین تیم آسیایی در سال ۲۰۱۹ باشد که قطر را متوقف کرد و قهرمان آسیا نتوانست این تیم را شکست دهد....

ادامه مطلب ...