تکنولوژی‌های نوین علمی در ایران بومی سازی شد 3 دهه تحقیقات و علم محوری داخلی در گفت و گو با رئیس پژوهشگاه رویان

تکنولوژی‌های نوین علمی در ایران بومی سازی شد

580 طرح تحقیقاتی به اتمام رسید و بیش از 290 پروژه تحقیقاتی  در دست اجراست پژوهشگاه برنامه‌­های خود را در سه پژوهشکده پزشکی تولیدمثل، پژوهشکده علوم سلولی و سلول‌های بنیادی و پژوهشکده بیوتکنولوژی دنبال می­کند سالهای...

ادامه مطلب ...