آمار بالای خرابی خودروهای چینی وگران رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو مطرح کرد

آمار بالای خرابی خودروهای چینی وگران

رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تاکید بر آمار بالای خرابی خودروهای چینی، طراحی این خودروها و کیفیت قطعات آنها را دلایل اصلی این امر دانست.  به گزارش رتبه آنلاین، علیرضا نیک آیین، اظهار کرد: اکنون مراجعات...

ادامه مطلب ...