استفاده از تشخیص چهره برای تایید هویت شهروندان فرانسوی

استفاده از تشخیص چهره برای تایید هویت شهروندان فرانسوی

دولت فرانسه قصد دارد با پیاده سازی برنامه تشخیص چهره در این کشور از این پس به جای کارت‌ها و کدهای شناسایی از فناوری تشخیص چهره برای تایید هویت فرانسوی‌ها استفاده کند که با مخالفت‌هایی نیز مواجه شده است....

ادامه مطلب ...