بدهی اروپایی‌ها کمتر شد

بدهی اروپایی‌ها کمتر شد

متوسط نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا به ۸۰.۴ درصد کاهش یافت....

ادامه مطلب ...