پادشاه جدید بازار نفت پوتین چگونه بازیگر اصلی در اوپک شد؟

پادشاه جدید بازار نفت

رتبه آنلاین-  عربستان همواره به‌عنوان رهبر معنوی اوپک شناخته می‌شد و وزیر نفتش با هر کلمه‌ای می‌توانست بازار نفت را تکان دهد. اما این روزها به‌نظر می‌رسد عربستان جایگاه خود را در بازار نفت به رقیب دیگری در...

ادامه مطلب ...