ادامه حضور البرز دارو در فرآیند رتبه‌بندی بازدید اولیه در محل شرکت انجام شد

ادامه حضور البرز دارو در فرآیند رتبه‌بندی

شرکت داروسازی البرز دارو  از سال ۹۰ وارد فرآیند رتبه بندی شده و در همان سال حایز رتبه زرین یک ستاره و در سال ۹۱ حایز رتبه سیمین یک‌ستاره شده است....

ادامه مطلب ...