تنها ره رهایی

تنها ره رهایی

  دکتر طهماسب مظاهری اقتصاددان| معاون اول محترم رئیس‌جمهور دراقدامی شایسته اقدام به نظرخواهی کرده و کمک فکری برای دولت را مطالبه کرده است. آقای جهانگیری این سوال را مطرح کرده که دولت بر سر دو راهی قرار دارد؛ راه اول...

ادامه مطلب ...