افزایش صادرات با بازگذاشتن دست صادرکننده شدنی است بررسی رویکردهای محمد شریعتمداری در حوزه صادرات

افزایش صادرات با بازگذاشتن دست صادرکننده شدنی است

مکانیزم بورسی را دنبال می کنیم صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد  صادرات غیرنفتی مربوط به فعالیت های نوپا، خلاقانه، پیشرفت های صنعتی و غیره است حوزه صادرات ایران در بخش اجرایی...

ادامه مطلب ...