ماجرای تعطیلی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس

ماجرای تعطیلی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده پیرامون تعطیلی این اتاق توضیح داد....

ادامه مطلب ...