آرشیو "نشریه رتبه"

سرمایه های سرگردان، نابسامانی بازار را تشدید کرد در گفت و گو با یک استاد دانشگاه مطرح شد

سرمایه های سرگردان، نابسامانی بازار را تشدید کرد

محسن رضایی| صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که همواره توانسته است اقتصاد کشورها را به حرکت درآورد. از این روی برنامه ریزی ها برای تحرک این صنعت در دنیای کنونی گاها به عنوان یک اولویت به شمار می رود. در کشور ما نیز مدتی...

ادامه مطلب ...
تشویق رقابت و کارآفرینی دربازار سرمایه اقتصاد رقابتی و سالم چه می‌خواهد

تشویق رقابت و کارآفرینی دربازار سرمایه

ولی نادی قمی| بازار سرمایه در ذات خود، بازاری شفاف است که بنگاه‌های اقتصادی را به سمت رقابت و بهره‌وری سوق می دهد و کارآفرینی را تشویق می کند؛ البته نقش این بازار زمانی تبلور می یابد که سایر نهادهای اقتصادی، سیاسی و...

ادامه مطلب ...