آرشیو "سرمقاله"

منابع ملی، قربانی هزینه‌های دولتی

منابع ملی، قربانی هزینه‌های دولتی

مسعود دانشمند| دولتی را تصور کنید که قادر نیست دست به کار تولیدی بزند و هزینه‌های خود را از محل تولید تامین کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ در چنین شرایطی وابستگی به درآمدهای نفتی دولت را مجبور می‌کند درآمد ارزی حاصل از فروش...

ادامه مطلب ...
طرحی برای دولت نه برای مردم

طرحی برای دولت نه برای مردم

خاطره وطن‌خواه| هر زمان که نرخ برابری ریال در مقابل دلار رو به کاهش گذاشته، گروهی پیشنهاد داده‌اند که برای جبران هزینه‌های ناشی از انتظارات تورمی تعدادی صفر از پول ملی حذف شود. بنابراین طرح حذف صفرها از پول ملی موضوع...

ادامه مطلب ...
خصوصی سازی با چاشنی رانت در بخش‌ قدرتمند دولتی

خصوصی سازی با چاشنی رانت در بخش‌ قدرتمند دولتی

معصومه یوسفی راد| سیاستگذاری در سطح ملی به شرط اتکا به اهداف استراتژیک خاص و اصول مربوطه با ایجاد زمینه های قابل پیگیری و ارزیابی و همگام با ایجاد شرایط لازم و مطمئن و متناسب با فرهنگ یا فرهنگ‌سازی در جامعه باید طوری...

ادامه مطلب ...
توسعه اقتصادی با اهرم درآمد‌های مالیاتی

توسعه اقتصادی با اهرم درآمد‌های مالیاتی

عباس آرگون| برنامه دخل و خرج کل کشور یکی از تشکل‌ها و زنجیره‌های برنامه ششم توسعه است و برای آنکه قادر باشد حداقل یک‌پنجم از این برنامه توسعه‌ای را پوشش دهد، باید با نگاه جامع‌نگر و براساس علم اقتصاد و فارغ از نگاه...

ادامه مطلب ...
علل تکرار مشکلات و اشتباهات

علل تکرار مشکلات و اشتباهات

دکتر موسی غنی‌نژاد| در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد. به‌نظر می‌رسد کشور ما...

ادامه مطلب ...