هند، انگلستان و چین سه کشوری که مردمانشان بیشترین وابستگی به اینترنت را دارند.

۱۸,۱۸۰ نفر در ۲۳ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند و بیش از دو سوم آنها اعلام کردند که تصور زندگی بدون اینترنت را داشته باشند.

 

رتبه نام کشور درصد وابستگی
۱ هند ۸۲%
۲ انگلستان ۷۸%
۳ چین ۷۷%
۴ آلمان ۷۳%
۵ ایالات متحده ۷۳%
۶ روسیه ۶۶%
۷ اسپانیا ۶۵%
۸ فرانسه ۶۴%
۹ ایتالیا ۶۲%
۱۰ ژاپن ۶۲%