محققان گجتی ساخته‌اند که پس از قرار گرفتن دور گردن ورزشکاران از شدت ضربه به مغز آنان می‌کاهد. چند سال قبل گجتی شبیه گردنبند ساخته شد که برای حفاظت ورزشکاران در مقابل ضربه مغزی به کار می‌رفت.

به گزارش رتبه آنلاین از مهر، این گجت سبب می‌شد مغز ورزشکاران بزرگتر شود. اکنون تحقیقی جدید نشان می‌دهد این گجت واقعا کارآمد است و کاربر خود را در برابر ضربات کوچک و بزرگ محافظت می‌کند. گروهی از محققان بیمارستان کودکانسینسیناتی این دستگاه را ساخته‌اند که Q-Collar نام گرفته است. این گجت به ورید ژوگولار فشار می‌آورد و در نتیجه جریان خون به مغز را کم می‌کند. ورید ژوگولار نام دو سیاهرگ بسیار مهم (ژوگولار خارجی و داخلی) است که در هردو طرف گردن قرار دارند. به هرحال در نتیجه فشار گجت به ورید، حجم خون در مغز افزایش می‌یابد و هنگامی که ضربه‌ای به سرکاربر وارد می‌شود، مغز با شدت کمتری به جمجمه برخورد می‌کند. در نتیجه میزان خسارت وارده کمتر می‌شود.