شرکت معادن منگنز ایران سهام فروخت.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت معادن منگنز ایران از واگذاری سهام خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بخشی از سهام موجود در سبد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت با بهای تمام شده ۴۱,۰۲۷ میلیون واگذار شده است.