کدام سهام بورسی در صف سنگین خرید و فروش بودند؟ (۹۹/۰۴/۱۰)
خالص تقاضا برای خرید سهام از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گذشت.

در ساعت ۱۰:۱۰ جمع صف‌های خرید به حدود ۱۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسید در حالی که ارزش صف‌های فروش ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است؛ بدین ترتیب کفه ترازو با ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان به نفع صف‌های خرید سنگینی می‌کند.

تا این ساعت بیشترین مقدار پول در صفوف خرید «شپنا»، «خساپا» و «خودرو» و در صفوف فروش «انرژی۱»، «فنفت» و «وشمال» در نوبت انتظار است؛ گفتنی است حجم صف بانک آینده با نماد «وآیند» به ۱.۷ درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع چهار هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۳۷ درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر تنها ۸۱ میلیارد تومان (۶۸ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۱۵۵ نماد و حجم صف‌های فروش در فقط یک نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

علاقه‌مندان به گروه‌های “فرآورده‌های نفتی” و “خودرو و ساخت قطعات” بیشترین سفارشات خرید را به ترتیب با برآیند هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان و هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در سیستم ثبت کرده‌اند که از سویی دیگر هیچ گروهی زیر فشار فروش نیستند.

این جدول حدود ۳۷ درصد از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع شش هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۵۸ درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۱۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

صفوف خرید یا فروش

 

منبع: اقتصاد آنلاین