این شرکت موفق به تحقق سودی خالصی ۵۶۲ میلیارد ریالی و تعدیل مثبتی ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته شده است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، پس از اعلام سودی جذاب از شرکت قند هکمتان در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۸ و عدم ثبت تغییری جدی در گزارش حسابرسی شده انتهای سال، اکنون صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده نخست سال مالی ۱۳۹۹ نیز حاکی از رشد و اعلام سودی جذاب از این شرکت دارد.

روز گذشته شاهد انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۸ قند هکمتان بودیم که بر این اساس این شرکت موفق به تحقق سودی خالصی ۵۶۲ میلیارد ریالی و تعدیل مثبتی ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته شده است.

از جمله نکات قابل توجه در گزارش‌های حسابرسی نشده این شرکت می‌توان به کاهش معنادار فروش شکر سفید تولیدی و تفاله خشک به عنوان اصلی‌ترین محصولات تولیدی شرکت بوده که این کاهش تا حدود زیادی به واسطه افزایش نرخ‌های چشمگیر جبران شده است.

همچنین بخش عمده‌ای از افزایش درآمد‌های فروش این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته را می‌توان به افزایش فروش شکر‌های حاصل از تصفیه شکر‌های خام خریداری شده دانست که با توجه به حاشیه سود پایین این محصول، نمی‌توان این موضوع را عامل اصلی افزایش رشد سودآوری شرکت دانست.