سیف‌الله ابوترابی، سخن‌گوی سازمان ثبت‌احوال‌گفته: کارت‌های ملی هوش‌مند تولید داخل به‌زودی به دست مردمی که درخواست کارت‌ملی هوش‌مند کرده‌اند، می‌رسد.

او گفته این کارت شبیه نمونه خارجی است و آزمایش‌های لازم را از سر گذرانده و پس‌از برطرف‌شدن اشکالات احتمالی وارد بازار می‌شود

چندماه‌پیش برخی مسوولان سازمان ثبت‌احوال از تاثیر تحریم‌ها در تولید کارت‌های ملی سخن‌گفته بودندچون بدنه این کارت از خارج‌کشور وارد می‌شد و با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا واردات آن قطع شد