عرضه اولیه «پیزد» در حالی به پایان رسید که به هر کد بورسی حداکثر ۱۴ سهم معادل ۵۷ هزار تومان تعلق گرفت. همچنین رکورد مشارکت نیز در این عرضه اولیه شکسته شد.به گزارش رتبه آنلاین از تجارت‌نیوز، در پایان عرضه اولیه نماد «پیزد» به هر متقاضی حداکثر ۱۴ سهم در سقف قیمتی ۴۰۳۵۳ ریالی تخصیص داده شد که معادل ۵۷ هزار تومان بود. در این عرضه اولیه که چهارمین عرضه از ابتدای سال جاری بود، بیش از ۳ میلیون و ۷۲ هزار نفر مشارکت کردند که بیش از هفتصد هزار نفر از میزان مشارکت عرضه اولیه قبلی بیشتر بوده است.