ورود مرتب نقدینگی عامل رشد بازار 
حجمی از نقدینگی مرتبا و به هر دلیلی وارد بازار شده و آن را رشد می‌دهد، ممکن است طی دو هفته آتی شاهد روندی منفی مانند ماه گذشته باشیم، اما خیلی نباید نگران منفی‌ها بود چرا که یک روند در حال تکرار است.
به گزارش رتبه آنلاین، علی یوسفیان، کارشناس بازار سرمایه در بررسی بازار روز جاری به بورس نیوز گفت: ابتدا و انتهای هفته بازار رشد را تجربه می‌کند که این امر طی چند هفته اخیر با این روند تکرار می‌شود، اول هفته‌ها بازار مثبت بوده، اما سایر روز‌ها به تندی روز اول نیست.
وی ادامه داد: این الگو در بازار ایجاد شده و امروز نیز شاخص کل وزنی که سهام بزرگ را نشان می‌دهد، بهتر از شاخص هم وزن بوده و شاخص هم وزن رو به پایین آمده، اما در یک بررسی کلی باید گفت روند بازار همان روند شتابان و با حجم بالاست.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات تحریم بر بورس اظهار کرد: نه تحریم‌ها، نه کرونا و نه انواع تهدید‌های حبابی تاثیری بر بازار نداشته و منفی شدن گه گاه بازار نیز یک روند طبیعی است که مجددا رشد خود را ادامه می‌دهد.
یوسفیان خاطر نشان کرد: حجمی از نقدینگی مرتبا و به هر دلیلی وارد بازار شده و آن را رشد می‌دهد، ممکن است طی دو هفته آتی شاهد روندی منفی مانند ماه گذشته باشیم، اما خیلی نباید نگران منفی‌ها بود چرا که یک روند در حال تکرار است.