شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین از واگذاری سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ نسبت به فروش تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم پتروشیمی خلیج فارس اقدام کرده است.