اعضای هیات مدیره شرکت خوراک دام پارس تغییر کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت خوراک دام پارس هیات مدیره را تغییر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک تغییر کرده است.

هیات مدیره