پاپ فرانسیس گفت، اقدام بدون همبستگی جهانی پس از کرونا یا محروم گذاشتن بخش‌هایی از جامعه از بازیابی و رهایی از پیامدهای آن «ویروسی بدتر» را در پی خواهد داشت.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی خود گفت، در روند جبران و ترمیم پیامدهای همه‌گیری کرونا نباید کسی را از بهره‌مندی از این روند محروم کرد و اکنون زمان آن رسیده که بی‌عدالتی در سراسر جهان رفع شود زیرا این مساله سلامت تمامی خانواده بشریت را تضعیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس اظهار کرد: حالا که به دنبال بازیابی کُند و دشوار پس از این بیماری هستیم، این خطر وجود دارد که کسانی را در این روند فراموش کنیم.

وی افزود: این خطر وجود دارد که با ویروسی بدتری روبه‌رو شویم؛ ویروس بی‌تفاوتیِ خودخواهانه، ویروسی که از طریق این تفکر منتشر می‌شود که اگر زندگی من بهتر شده است، پس زندگی (به طور کلی و برای همه) بهتر شده است و اگر همه چیز برای من خوب است، پس (به طور کلی هم) خوب است.

او در ادامه گفت، روند بهبود وضعیت نباید کسی -به ویژه از فقرا- را قربانی پیشرفت کند.

پاپ فرانسیس همچنین اظهار کرد: این همه‌گیری به ما یادآوری می‌کند که تفاوت یا مرزی میان افرادی که گرفتار آن می‌شوند، وجود ندارد.

او در ادامه سخنانش خواستار تقسیم عادلانه منابع در کشورها و نهادهای آن‌ها شد.