به‌طور میانگین در ۱۶ سال گذشته، هر سال ۶۹ خبرنگار و روزنامه‌نگار به علت جنگ یا افشاگری‌های سیاسی و اجتماعی کشته شده‌اند. مهم‌ترین هدف از کشتن خبرنگاران جلوگیری از آگاهی مردم و شفافیت بوده است.

کشتار خبرنگاران در شانزده سال گذشته

منبع: اعتمادآنلاین