نوجوانان آمریکایی کدام شبکه اجتماعی را می‌پسندند؟

با توجه به آمار ارائه شده در خصوص محبوب‌ترین برنامه اجتماعی در میان نوجوانان آمریکایی، اسنپ‌چت برای سومین سال متوالی، در جایگاه نخست قرار گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، بررسی میزان وفاداری نوجوانان آمریکایی به برنامه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۳، برنامه اجتماعی فیسبوک،محبوب‌ترین برنامه اجتماعی در میان نوجوانان آمریکایی شناخته شد. در سال ۲۰۱۴، اینستاگرام این جایگاه را به خود اختصاص داد و در سال ۲۰۱۶، برنامه اجتماعی اسنپ‌چت در صدر قرار گرفت.

در حال حاضر، در بهار ۲۰۱۹، همچنان اسنپ‌چت در صدر لیست محبوب‌ترین برنامه اجتماعی نوجوانان آمریکایی قرار دارد، اما اینستاگرام نیز در حال پیشرفت است.

با توجه به نظرسنجی انجام شده در میان ۸هزار نوجوان آمریکایی، تقریبا ۴۱درصد از آنها، اسنپ‌چت را به عنوان محبوب‌ترین برنامه اجتماعی خود معرفی کردند، در حالی که ۳۵درصد از آنها اینستاگرام را انتخاب کردند.

در نمودار ارائه شده، درصد میزان محبوبیت برنامه‌های اجتماعی در میان نوجوانان آمریکایی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را مشاهده می‌کنید؛

محبوب‌ترین برنامه اجتماعی نوجوانان آمریکا را بشناسید