اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی|
بدون شک اگر بنا باشد نظارت بر عرضه و تقاضای سکه در بازار جدی گرفته شود خود بانک مرکزی باید فعال‌تر و قاطعانه‌تر، برخورد کند. از جمله اقداماتی که به منظور شناسایی سکه‌های واقعی از غیر واقعی باید انجام شود، تدوین طرح روی سکه‌ها برای جلوگیری از شبیه‌سازی و یا تغییر شکل آنهاست.

نظارت بانک مرکزی هم باید بیشتر شود. نکته قابل تامل این است که مردم به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی دچار مضیقه‌هایی هستند و به دنبال قیمت‌های نازل تری می‌روند و این مسئله نیز کلاهبرداران را برای عرضه سکه تقلبی راغب می‌کند. دولت حداقل برای این یکی دو ماه و روزهای نزدیک به عید، قوه قهریه را به کار گرفته و بانک مرکزی هم بر نظارت‌ها بیفزاید.
البته کلاهبرداری ها نیز با این شرایط اقتصادی تا حدودی هم طبیعی است. بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد خانواده‌ها از نظر درآمدی زیر خط فقر قرار دارند و اگر ۲۵ میلیون خانوار داشته باشیم از این ۲۵ میلیون نفر ۱۴ میلیون سبد حمایتی دریافت کرده‌اند، یعنی چیزی بالای ۶۵ درصد مردم زیر خط فقرند. بنابراین طبیعی است که آنها به دنبال قیمت نازل هستند و سودجو هم در بازار زیاد است. بانک مرکزی باید قوانین فوق العاده در نظر گرفته و نظارت‌ ها را بیشتر کند.