بر اساس معاملات صورت گرفته در بورس کالا، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در هفته منتهی به ۴تیر ماه موفق به ثبت فروش بیش از ۱۷ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریالی گردیده است. به این ترتیب کل فروش محقق شده شرکت در بورس کالا از ابتدای سال جاری تا پایان هفته اول تیر ماه به بیش از ۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش رتبه آنلاین، در این هفته ۱۹۹٫۵۶۴ تن ورق گرم این شرکت مورد عرضه و معامله قرار گرفتم تقاضای ثبت شده برای آن به ۲۱۷ هزار تن رسید. قیمت میانگین معامله شده نیز به ۷۵ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر تن رسید. که رشد در حدود ۸ درصدی را نشان می دهد. این رشد قیمت تنها در مدت زمان کوتاه یک هفته محقق شده است.

همچنین نرخ فروش ورق سرد شرکت برای اولین بار به بیش از ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر تن رسید. ۱۸ هزار تن ورق سرد شرکت در قیمت ۱۰۰ میلیون و ۲۰۳ هزار ریالی توسط متقاضیان خریداری شد. این نرخ در مقایسه با هفته قبل از آن افزایش ۹ درصدی را داشت.

ورق گالوانیزه نیز با ۷ هزار تن معامله در قیمت ۱۲۲ میلیون و ۴۲۰ هزار ریالی شاهد معاملات ۸۵۷ میلیارد ریالی بود.

در جدول زیر آمار معاملات محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان ارائه شده است:

همچنین در نمودار زیر روند تغییر نرخ  محصولات اصلی  این شرکت طی سه ماه اخیر ارائه شده است.

 

روند فروش هفتگی این شرکت نیز در نمودار زیر ارائه شده است. نمودار زیر فروش های محقق شده هفتگی شرکت در بورس کالا در مدت زمان سپری شده از ابتدای سال را نشان می دهد. همان گونه که اشاره شد جمع کل فروش های محقق شده شرکت از ابتدای سال تاکنون و در بورس کالا به بیش از ۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.