با رشد دلار، طبیعتا همه افراد سعی می‌کنند منابع نقد خود را تبدیل به سهام کنند و با تمام عوامل ذکر شده می‌توان دریافت که بازار وابسته به قیمت دلار بوده و در صورت عبور از مرز روانی بیست هزار تومان، اثر روانی آن در بازار اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد.

به گزارش رتبه آنلاین، ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه به بورس نیوز گفت: به نظر می‌رسد رشدی که در بازار اتفاق افتاد به دلیل افزایش قیمت دلار آن هم بالاتر از سقف متعارفی است که هیچ کس انتظارش را نداشت.

وی ادامه داد: بخش مهمی از عرضه‌ها قبلا توسط حقوقی‌ها و در نماد‌های بزرگ صورت می‌گرفت اما؛ کسانی که به صورت بالقوه و بالفعل خرید کرده و قصد خارج کردن منابع خود از بازار را داشتند، کار خود را به سرانجام رسانده و همین امر خیلی اتفاقات را رقم زد.

هلالات اضافه کرد: بازار در نبود فروشنده‌های حقوقی بزرگ، با یک نقدینگی بسیار کمتر نسبت به گذشته به راحتی رشد کرد و دور از ذهن است که فروشنده‌های عامی بتوانند به آن شدت قوی شوند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با رشد دلار، طبیعتا همه افراد سعی می‌کنند منابع نقد خود را تبدیل به سهام کنند و با تمام عوامل ذکر شده می‌توان دریافت که بازار وابسته به قیمت دلار بوده و در صورت عبور از مرز روانی بیست هزار تومان، اثر روانی آن در بازار اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد.

هلالات در خصوص اعمال مجدد تحریم‌ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: تحریم‌ها هر اثری که باید را گذاشته و چیزی دیگر وجود ندارد که بیش از این مورد تحریم قرار گیرد. آنچه به نظر می‌رسد این است که شرکت‌ها در حالت نرمال کالای خود را می‌توانند به فروش برسانند، اما در دریافت منابع حاصل از آن کاملا با مشکل مواجه هستند.