موافقت هیات مدیره

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره طبق جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ مقرر کرد مدیرعامل شرکت نسبت به تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته به مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰۰ درصد) اقدام کند.

موافقت هیات مدیره