شرکت داروسازی البرز پس از مقایسه خود با شرکت های ایرانی در سال ۹۷ اقدام به مقایسه با شرکت های خارجی کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از شرکت بهینه کاوی ایران، البرز دارو ساختارهای دارایی، بدهی، فروش و نسبت های مالی خود را با شرکت های Hikam انگلستان، Lupip و Sunpharma هندوستان برای سال های ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ مقایسه کرد.

از نکات قابل توجه این مقایسه می توان به نکات زیر اشاره کرد:

با توجه به سیاست های درمانی و دارویی ایران در ساختار دارایی شرکت های ایرانی از جمله البرز دارو بیشتر دارایی های جاری شرکت ها به اسناد دریافتی تجاری اختصاص یافته است که عمدتا بابت مطالبات مربوط از شرکت های پخش دارویی است. همچنین دارایی های ثابت شرکت های ایرانی نسبت به کل دارایی ها پایین تر از شرکت های خارجی نیز است.

با بررسی ساختار بدهی شرکت های ایرانی می توان دریافت شرکت های دارویی ایرانی بدهی های جاری بالایی دارند که عمدتا بابت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت از موسسات اعتباری و بانک ها است. البرز دارو بیش از ۶۷ درصد از بدهی های خود را به دریافت تسهیلات مالی دریافتی اختصاص داده است. این در حالی است که شرکت های خارجی حدود ۲۰ درصد از بدهی های خود را به تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت اختصاص داده اند.

البرز دارو با کنترل هزینه های خود توانسته در سال ۲۰۱۸ درصد حاشیه سود بالاتری نسبت به میانگین شرکت های خارجی بزرگی همچون Hikma، Lupin, Sunpharama داشته باشد.

نسبت های مالی البرز دارو نیز در مقایسه با میانگین شرکت های مورد بررسی در سال ۲۰۱۸ وضعیت مناسبی داشت.

جهت دریافت گزارش های تحلیلی و مقایسه ای برای شرکت های خود می توانید با شماره تماس ۴۳۰۸۹۴۰۰-۱ تماس حاصل فرمایید.