لیدر امروز بورس تهران را بشناسید!

حقیقی‌ها تا ظهر امروز ۸۷۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود پول حقیقی به بورس یا فرابورس مربوط به فولاد مبارکه اصفهان بود.

حقیقی‌ها تا ساعت ۱۲:۳۰ حدود ۸۷۰ میلیارد تومان بیشتر از اشخاص حقوقی سهام خریدند. کل ارزش معاملات خرد بیش از ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و بدین‌ترتیب خالص خرید حقیقی‌ها به چهار درصد از کل معاملات رسید.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه “فرآورده‌های نفتی”، “فلزات اساسی” و “خودرو و ساخت قطعات” رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های “بانک‌ها و مؤسسات اعتباری” و “چندرشته‌ای صنعتی” به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فولاد»، «شتران» و «اخابر» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «وتجارت»، «همراه» و «وبانک» معطوف بود.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۹۳ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۵۵ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول دو هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

تغییر مالکیت سهام 5.22

مالکیت-صنایع-5.22