نرخ خرید مواد اولیه شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد تغییر کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد از تغییر بیش از ۱۰ درصدی نرخ خرید مواد اولیه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، گروه و اولویت ارزی مواد اولیه لاستیک از ارز بانکی به ارز نیمایی تغییر کرد.

قیمت لاستیک‌های