گروه صنعتی سپاهان اعضای هیات مدیره را تغییر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت گروه صنعتی سپاهان اعضای هیات مدیره جدید را انتخاب کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و جلسۀ هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک تغییر کرده است.