رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مدیران مجرب کشور در حوزه بیمه است.فردی که علاوه بر بیمه های بازرگانی در حوزه بیمه های اجتماعی هم صاحب منصب و اهل فن است و حضورش در رشد و ارتقاء صنعت بیمه ای کشورمان مؤثر خواهد بود.او در سمینار بیمه‌های زندگی از سخنرانان ابتدایی این رویداد بود و نکات مهمی را در مسیر توسعه بیمه‌های زندگی مطرح کرد. در ادامه مشروح نکات و تحلیل‌های غلامرضا سلیمانی رئیس کل  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه می‌خوانید:

رکن بسیار مهم در اقتصاد کشور

سلیمانی در ابتد با اشاره به اهمیت برگزاری این سمینار اشاره و گفت: این سمینار به نوعی سمینار تخصصی تر از سمینار سالانه صنعت بیمه است که بایستی خیلی زودتر از اینها به این بخش و به این سمت جهت گیری می کردیم.

وی ادامه داد: بیمه، بانک و بورس سه رکن اصلی بازارهای پولی و مالی و به عبارتی رکن اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و بیمه به عنوان یک رکن مهم در تجهیز منابع، در جمع آوری منابع که بتواند از این پس اندازهای خرد مردم استفاده کند و برای آینده این جامعه و این خانواده ها و ریسکهایی که وجود دارد بتواند برایشان پوشش ایجاد کند.

وی تاکید کرد:  در این بخش بیمه می تواند نقش بزرگی داشته باشد و در سطح جهان هم بیمه به عنوان یک رکن بسیار مهم در اقتصاد کشور است. به نظر می رسد در ایران ما در این بخش نقصهایی داریم. وقتی بررسی می کنیم از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در سطح کشور وجود دارد ارزش بیمه در هر سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. این نشان دهنده یک شاخصی است که ما هنوز در این راه در حد کودکی یا نوجوانی هستیم و به نظر می آید که در این بخش بایستی تلاش بیشتر کنیم

راه درازی در پیش داریم

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه  کارهای زیادی را باید انجام دهیم، ادامه داد:اگر به یک یا دو سؤال پاسخ بدهیم کل مسئله را حل می کنیم؛ ما راه درازی در پیش داریم. به نظر می رسد که صنعت بیمه در ایران یک مقدار مهجور شده است.

او افزود: تقریباً از سال ۱۲۶۹ اگر اشتباه نکنم از آن زمان بحث بیمه در سطح کشور در زمان ناصرالدین شاه مطرح شده و جالب همان موقع که انگلیسی ها بحث بیمه را مطرح می کردند بحث بیمه عمر را نیز مطرح می کردند. ولی می شود الان عرض کنم که به نظر می رسد ما دیگر از کلمه بیمه عمر باید گذر کنیم بلکه برسیم به کلمه بیمه زندگی بله ابتدا بر این اساس تنظیم شده بود ولی حالا آنقدر گسترش پیدا کرده که من می خواهم از همه شما اجازه بگیرم که ما از کلمه بیمه عمر زیاد استفاده نکنیم چون توسعه پیدا کرده و بیمه زندگی را جایگزین کنیم و بیمه زندگی بیمه عمر را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که  کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری دارند جالب ضریب نفوذ بالاتری در بیمه های زندگی هم دارند گفت: در کشوری مثل هند می بینید که حدود ضریب نفوذ ۶۹/۳  است و ضریب نفوذ بیمه زندگی ۷۶/۲  است یا در ایتالیا ۲۴/۸  ضریب نفوذ بیمه است و ضریب نفوذ بیمه زندگی ۲۰/۶  است ودر انگلستان تقریبا ۵۸/۹ است ضریب نفوذ بیمه ای و ضریب نفوذ بیمه زندگی ۲۲/۷ است .

وی تاکید کرد: جالب در ایران ضریب نفوذ کل ۲۳/۲ است و ضریب نفوذ بیمه زندگی ۳۱/۰ و ضریب نفوذ بیمه غیر زندگی ۹۲/۱ است این نشان می‌دهد که ما در این بخش خیلی کارهایی باید انجام د هیم تا بتوانیم به یک حد قابل قبول در سطح منطقه و در سطح جهان برسیم این عدد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در همین سالها ما رشد بیمه های زندگی را در کشورمان داشتیم گفت: در طی ۸۰ سال اخیر فراز و نشیبهایی هم داشتیم که گاهی در بعضی مقاطع ۳درصد و در بعضی مقاطع ۱۵درصد سهم رشته بیمه ای ما بوده که خوشبختانه از سال ۱۳۹۲ به بعد ما به یک رشد نسبتا خوبی داشتیم که تقریبا از کل بازار ۷٫۸ درصد در سال ۹۱ رسیدیم به ۱۴٫۴ درصد و در سال ۹۰ تنها ۱۰ درصد نمایندگان بیمه به صورت تخصصی در حوزه بیمه زندگی مشغول فعالیت بودند اما در سال ۹۶ به درصد رسیده وطی همین دوره نمایندگی ها از ۲۸۴۰ نمایندگی به ۲۱۵۴۵ نمایندگی رسیده است .

نگرانی از فشار دوباره بر بخش بیمه

سلیمانی همچنین با اشاره به رشد این حوزه گفت: در این سالها نگاه ویژه ای به آن شده و رشد خوبی داشته ما در سال ۹۰ حدود ۳ شرکت بیمه ای سهم بیمه زندگی داشتیم که بالای ۲۰ درصد پرتفوی ایشان بیمه زندگی بوده است . اما در حال حاضر تقریبا ۱۰ شرکت بیمه ای داریم که بالاتر از ۲۰درصد هستند و در ۴ مورد بالاتر از ۵۰درصد بیمه زندگی از کل پرتفوی بیمه ای آنها است که این می تواند از نگاه جدید کشور به این بخش حکایت کند.

او در عین حال به وضع کنونی اقتصاد اشاره و افزود: در زمانهایی که تورم وجود دارد متاسفانه معمولا افراد سعی می کنند بروند دنبال دارائی فیزیکی و برای حفظ ارزش پولشان به دارائی غیر مواد می پردازند و سرمایه گذاری می کنند اما در این سالهایی که وضعیت تورم نسبتا مناسب بود جهت گیری مناسبتر شد و رفتن به سمت بیمه های زندگی .

او ادامه داد:  الان هم ما این نگرانی را داریم از این به بعد در زمانی داریم این بحث را مطرح می کنیم که باز یک مقدار به دلیل تورمی که در کشور ایجاد شده در رابطه با بحث مسئله ارز ممکن است دوباره فشار بر بخش بیمه ای زیاد شود که اتفاقا این سمینار باید یکی از راهکارهایی که در نظر بگیرد این که چگونه در زمانی که تورم است ما بتوانیم شرایط را مناسب کنیم برای اینکه مردم همچنان به طرف بیمه زندگی علاقه مند باشند.

آئین نامه های مشوق و سهل و روان

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نقش بیمه مرکزی  هم گفت: وظیفه داریم که این بخش را فعال کنیم و سیاست گذاری کنیم و آئین نامه هایی که لازم است اصلاح شود؛ آئین نامه هایی که می تواند تشویق کند.

او توضیح داد: سیاستهایی که می تواند مشوق باشد برای مردم و جامعه که به این سمت بروند بایستی در نظر بگیریم؛ به همین دلیل من فکر می کنم آئین نامه ۶۸ آئین نامه ۵۴ در رابطه با نمایندگی فروش آئین نامه ۶۰ در رابطه با بحث سرمایه گذاری بیمه زندگی اینها بایستی بازنگری شوند به سمتی برویم که این آئین نامه ها آئین نامه هایی باشد که مشوق و سهل و روان باشد .

وی همچنین خبر داد: برای اجرا می دانید که در مجموعه بیمه مرکزی خوشبختانه یک سیاستی پیاده شده و آن اینست که سعی کردند دیگر به بیمار های جنرال مجوز ندهند و بروند به سمت بیمه های تخصصی و الان تقریبا در همین راستا حدود ۵ شرکت متقاضی هستند و یک شرکت عملیات را شروع کرده و یک شرکت دیگر هم در حال پذیره نویسی است .

او تاکید کرد: در همین راستا خوشبختانه بیمه مرکزی توانسته با شرکتهای خارجی هم ارتباطی برقرار کند و بعد از جریان برجام یک حرکتی و علاقه ای از طرف شرکتهای خارجی در بخش بیمه ای ایجاد شده که خوشبختانه در همین رابطه قراردادهایی در بحث انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی بسته شده است. وی در عین حال گفت: بعد از اتفاقی که در رابطه با خروج آمریکا از برجام ایجاد شده و اتفاق افتاده متاسفانه بیمه های اتکائی بخشی از ایران خارج شدند اما خوشبختانه از یک طرف هم وضعیت شرکتهای بیمه ای ما هم در حدی بودند و خود بیمه و بیمه مرکزی در حدی بود که بتواند جایگزین شرکتهای بیمه اتکائی خارجی بشود .

او ابراز امیدوارم کرد: انشاالله این مسئله را هم از طریق شرکتهای دیگری که خیلی رابطه قوی یا رابطه تجاری با آمریکا ندارد بتوانیم با آن شرکتها قرارداد ببندیم و بحث اتکائی را دوباره از طریق شرکتهای دیگر موجود در سطح جهان برقرار کنیم.

 

موانع برونی و داخلی

سلیمانی در حوزه چالش ها هم گفت: موانع زیادی هم وجود دارد که عرض کردم . بخشی از موانع به موانع بیرون از صنعت بیمه برمی گردد که به کسب و کار کل کشور برمی گردد. و بایستی این مسئله که خارج از کنترل است بتوانیم با تلاشی که می کنیم در اقتصاد کلان کشور ما هم تاثیر داشته باشیم.

او افزود: یکی از اشکالاتی که عرض کردم در ابتدا این است که صنعت بیمه در اقتصاد کشور خیلی نفوذ ندارد به نوعی محصولات بانکی رقیب ما هستند محصولات بانکی وقتی رقیب ما باشند ممکن است ما نتوانیم خیلی موفق بشویم بهتر است که در بازار سرمایه که به نوعی رقیب ما نیستند بلکه در داخل آن می توانیم هم باعث رشد بازار سرمایه شویم و هم می توانیم صنعت بیمه را رشد دهیم در بازار سرمایه در بازار مالی به نظر می رسد بهتر ما موفق شویم.

وی ادامه داد: به همین دلیل بحث بازار ثانویه یکی از بحث هاست بحث بازار کردن اوراق ریسک یکی از بحث هاست که در بازار سرمایه مطرح می شود بازار سرمایه خودش فی النفسه مفهومی ندارد مگر  این که شرکتهای مختلف را در خودش ، یا بستری در خودش ایجاد می کند و جذب می کند و اینها می آیند در آن فضای آماده ای که بازار سرمایه در بازار بورس کشور مهیا می کند عملا این شرکتها فعالیت می کنند شرکتهای بیمه ای در بازار سرمایه خیلی فعال نیستند.

او تاکید کرد: فقط هم نرویم دنبال اینکه پذیرش توانستیم داشته باشیم از بازار سرمایه یا از بازار بورس پذیرشی انجام شده پس مشکل ما حل شده است . نه مهم این است اگر شما پذیرش پیدا کردید اگر پذیرفته شوید چقدر سهم شما در بازار سرمایه ، در بازار بورس خرید و فروش می شود ؟ چقدر اقبال وجود دارد ؟ و از آن مهمتر این قسمت که عرض کردم به عنوان پذیرفته شدن در بازار سرمایه قسمت خیلی خیلی ابتدائی است.

او تصریح کرد: مرحله بعدی استفاده از ابزارهای مالی است که در بخش بیمه ای ابزارهای مالی زیادی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم و در این بخش ما خیلی هنوز موفق نبودیم و راضی هم نیستیم بایستی همه با هم کمک کنیم تا به این بخش انشاالله بیشتر بپردازیم .

 

آئین نامه ها اصلاح شود

وی ادامه داد :بخش  عوامل درون زا که خود صنعت بیمه، بیمه مرکزی و مجموعه شرکتهای که در این بیمه هستند هم مهم است و بایستی بتوانیم تلاش کنیم و اگر لازم است آئین نامه ها اصلاح شود؛اگر لازم است آئین نامه های جدید و قانون جدید تصویب شود. ما همینجا دست دوستی و نیاز به طرف همه محققین و شرکتهای بیمه دراز می کنیم.

وی تاکید کرد: به عنوان اینکه در یک خانواده هستیم به این معنا که اگر پیشنهادی هست اگر در این بحثا موجود در پنلها پیشنهادی وجود دارد . راهکارهای اجرائی وجود دارد حتما استفاده می کنیم .

 

جبران عقب ماندگی با ابزارهای جدید

سلیمانی همچنین توصیه کرد: اگر بخواهیم این بحث بیمه زندگی را که به عنوان یک برنامه صنعت بیمه و بیمه مرکزی است را رشد دهیم بایستی همینطور که عرض کردم ۵۰درصد این ضریب را افزایش دهیم؛ در حالیکه در دنیا وض بیمه زندگی تقریبا در حدود ۵۵درصد الی ۶۰درصد است و در ایران ۴/۴۴درصد است.

او افزود: یعنی غیر از بحث برنامه ششم ما حتی نسبت به کشور های پیشرفته خیلی عقب هستیم . حتی در منطقه هم ما ۴/۱۴درصد هستیم در حالیکه در منطقه ۲۵درصد است و این برای ما زیبنده نیست که در چنین وضعیتی باشیم به همین دلیل به نظر می رسد شبکه های فروش ما باید خیلی تلاش کنند . روش های تشویقی ایجاد کنیم مردم احساس کنند اگر در بیمه زندگی سرمایه گزاری می کنند بهتر از این است که سهام پتروشیمی بخرند ، بهتر از این است که سهم بانک بخرند ، بهتر ازاین است که پول را در بانک بگذارند . و آنجا از طریق سپرده بهره بگیرند .

اگر ما بتوانیم در بحث معدنی ، پتروشیمی ، بانکی کنارش بیمه را بگذاریم و بیمه حتی رقابت کند با این سهم ها آن وقت مطمئن باشید در این بخش شرکتها بزرگتر می شوند و اگر شرکتها بزگتر شوند افزایش سرمایه ایجاد می شود و با افزایش سرمایه آنها حجم یا تعداد افراد بیمه شده افزایش می یابد و این صنعت رشد پیدا می کند . یک مقدار هم برمی گردد به این موضوع که ما انتظار داریم از طرف شرکتهای بیمه ای فقط پیشنهاد داده شود و راهکار ارائه شود .

او افزود: نمایندگی ها نقش بسیار بزرگی دارند نمایندگی ها مردم ارتباط مستقیم دارند و کارگزاری ها ارتباط مستقیم دارند اینها می توانند راهکارها و روشهایی را که در این بخش مردم را جذب کند به طرف اینکه بیایند و بیمه های زندگی بخرند خیلی موثر است . بخصوص با این تبلیغات خوبی که الحمدالله در استارتاپ ها ما می بینیم که در سطح تهران حداقل همه شما   می کنید و می بینید که چقدر استارت های قوی و شرکتهایی که در این بخش فعال هستند وارد شدند و ما این رو به فال نیک می گیریم و امیدواریم که نمایندگی های ماهم به روشهای نوین مصلح بشوند و مسلط بشوند و یاد بگیرند و از این طریق بتوانند در سطح جامعه نفوذ بیمه زندگی را بیشتر کنند و ما استقبال می کنم.