تیم شمشیربازی سابر ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی به رده پنجم جهان صعود کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، پس از پایان جام جهانی ششمیربازی سابر مصر، رنکینگ جدید انفرادی و تیمی سابر مشخص شد که ایران در بخش تیمی توانست با یک پله صعود، دررده پنجم جهان قرار گرفت.

تیم ایران از جام جهانی مصر توانست ۳۰ امتیاز بگیرد.

ایران با چین برای کسب سهمیه تیمی رقابت دارد و تیم چین در رده دهم جهان قرار دارد.

*رنکینگ تیمی جهان پس از جام جهانی مصر:

۱- کره جنوبی ۴۲۴ امتیاز

۲- مجارستان ۳۳۲ امتیاز

۳- ایتالیا ۳۲۸ امتیاز

۴- آلمان ۲۶۰ امتیاز

۵- ایران ۲۵۴ امتیاز

.

.

۱۰- چین ۱۸۸ امتیاز (چین از جام جهانی مصر ۲۸ امتیاز گرفت).

* رنکینگ انفرادی پس از جام جهانی مصر:

۱۰- مجتبی عابدینی

۲۷- علی پاکدامن

۳۵- محمد رهبری

۴۱- محمد فتوحی