سهامداران

شرکت داروسازی جابرابن حیان برنامه زمانبندی پرداخت سود را تعیین کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت داروسازی جابرابن حیان زمان پرداخت سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را مشخص کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، سهامداران از آبان ماه لغایت بهمن ماه سال جاری نسبت به دریافت سود مذکور اقدام کنند.

سهامداران سهامداران