حرکت شاخص وابسته به حمایت دولت
حرکت بعدی شاخص به حمایت‌های دولت بستگی دارد.

به گزارش رتبه آنلاین، عبدالحسین رضوی امیری، کارشناس بازار سرمایه در بررسی حرکت بعدی شاخص به بورس نیوز گفت: این حرکت به حمایت‌های دولت بستگی دارد.
وی ادامه داد: در صورت ادامه دار بودن این حمایت‌ها و وجود دولت فعلی، افزایش با روندی ضعیف‌تر صورت می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: روند ضعیف افزایش شرایط بهتری را ایجاد می‌کند چرا که کاهش ضعیف تری به همراه خواهد داشت.
رضوی امیری در خصوص سهام ارزنده اظهار کرد: در این شرایط، سهامی مانند سهم‌های بنیادی، شرکت‌های سودآور با پی به‌ای مناسب، همچنین شرکت‌های بزرگ با پشتوانه قوی ارزنده محسوب می‌شوند.