خرید ۷۰ درصدی سهام برقی برای

شرکت گروه مپنا از محل تهاتر با مطالبات سهام خرید.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت گروه مپنا از خرید سهام شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ۷۰ درصد از سهام شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه، به قیمت هر سهم ۲۱.۷۸۴ ریال از محل تهاتر با مطالبات خریداری کرده است.

خرید ۷۰ درصدی سهام برقی برای