وحید بنا نسبت به سانحه دلخراش سقوط هواپیما واکنش نشان داد.


به گزارش رتبه آنلاین، وحید بنا کاپیتان سابق تیم ملی جودو، امروز نسبت به سانحه سقوط هواپیمایی که از تهران به مقصد یاسوج در حال حرکت بود واکنش نشان داد. بنا، کسی است که برادر قهرمانش سال ۸۸ همراه با سایر اعضای تیم ملی نوجوانان جودو، در سانحه سقوط هواپیمایی کاسپین، چشم از جهان فرو بست.

در سال ۸۸ سانحه هواپیمایی برای ایران رخ داد که در آن هواپیما برادر وحید بنا هم حضور داشت. برادر وحید عضو تیم ملی نوجوانان جودو ایران بود که همراه با اعضای تیم ملی نوجوانان جودو و همه سرنشینان آن پرواز پس از سقوط هواپیما جان باختند.