معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: کاشت گیاه خارشتر باعث تثبیت بیابان، جلوگیری از بیابان‌زایی و همچنین تولید علوفه ارزان برای دام سبک و سنگین است.

‌به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا منطقه خراسان جنوبی، مهدی عصمتی‌پور در بازدید از نخستین سایت تکمیل زنجیره تولید علوفه و گوشت ارزان در کشور گفت: طرح تولید گیاه خارشتر اعم از کاشت، تولید، برداشت و همچنین بسته‌بندی این گیاه در زمینی به مساحت ۲۳۰ هکتار در نازدشت شهرستان سربیشه انجام می‌شود.

وی افزود: این طرح در دو ناحیه استان شروع به کشت این گیاه کرده است که حدود ۶۵ هکتار در منطقه چاهک موسویه و ۲۳۰ هکتار در نازدشت سربیشه انجام می ‌ شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: طرح ۲۳۰ هکتاری باعث رونق تولید و پرورش گوشت ارزان شتر می‌شود.

‌وی با بیان این که از گیاه خشک خارشتر می‌توان در راستای تولید عرقیات گیاهی نیز استفاده کرد، افزود: با کشت خارشتر در هر هکتار می‌توان، از بیست کلونی زنبور حدود ۲۰۰ کیلوگرم عسل تولید کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: گیاه خارشتر بسیار مقاوم و همچنین بسیار ارزان قیمت است که در کاهش قیمت گوشت شتر ‌می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.