این بازار وحشتناک هیجانی و عجیب عمل می‌کند و منطق خاصی در این خصوص نمی‌توان ارائه داد. 

به گزارش رتبه آنلاین، بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط حقوقی‌ها و صندوق‌ها به بورس نیوز گفت: در این خصوص نمی‌توان ادعایی داشت، اما واقعیت این است که طی سه روز اخیر در برخی سهم‌ها خرید حقوقی‌ها تقویت شده و این انتظار هم وجود داشت.

وی ادامه داد: بازار سرمایه روندی عجیب را پشت سر گذاشت، در بعضی روز‌ها برخی حرکات توجیه پذیر نبود چرا که سهم‌های ارزشمندی که از منفی ۵ حرکت کرده و در وضعیت مثبت ۵ و صف خرید قرار گرفتند، ناگهان به قدری عرضه در آن‌ها صورت گرفت که تبدیل به صف فروش شد.

شهدایی خاطر نشان کرد: این بازار وحشتناک هیجانی و عجیب عمل می‌کند و منطق خاصی در این خصوص نمی‌توان ارائه داد.

وی روند عمومی بازار را مثبت دانست و گفت: پول جای دیگری برای رفتن ندارد، از سوی دیگر نرخ رشد دلار باعث استقبال از بازار سکه شده و روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی همچنان ادامه دارد.

شهدایی افزود: در روز‌های جاری همچنان ورود پول از سمت اشخاص حقیقی به چشم می‌خورد و در مجموع به نظر نمی‌رسد که شاهد اصلاح شدید در بازار سرمایه باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه به شاخص یک میلیونی اشاره و اظهار کرد: با رسیدن شاخص به این مرز، هیجانی در بازار سرمایه ایجاد شدکه احتمال می‌رود برگشتی به این حدود برای شاخص رخ داده و مجددا رشد بازار از سر گرفته شود.

شهدایی در پایان اضافه کرد: با توجه به نقشی که شرکت‌های بزرگ در شاخص دارند می‌توان همچنان به آن‌ها امیدوار بود. شرکت‌های معدنی و بانکی در این سرسلسله قرار دارند. از سوی دیگر پتروشیمی‌ها نیز مورد اقبال بازار بود و قدرت سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.