حدود ۵ درصد از مردم پس‌اندازهای گذشته خود را خرج کرده و امسال نسبت به پارسال دیگر پس‌اندازی ندارد.

به گزارش رتبه آنلاین از اعتماد آنلاین، از آن‌سو جذابیت‌های بورس باعث شده بخشی از مردم به این بازار رجوع کنند.