وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی درقالب یک یادداشت که در روز جوان منتشر شد، از جوانان متخصص درخواست ارائه نقد و پیشنهاد کرد.

به گزارش رتبه آنلاین، محمد شریعتمداری در این یادداشت با اشاره به قرار گیری در ایام سخت و دشوار این روزها که نه تنها ایرانیان بلکه همه مردم جهان را درگیر مبارزه‌ای سخت و دشوار با ویروس کرونا کرده است نوشت: واقعیت این است که طرح شعارگونه موضوع جوانان در همه این سالها آنقدر تکرارشده که هرگونه سخن گفتن پیرامون این موضوع را سخت و دشوار کرده است.
او با تبریک فرا رسیدن روز جوان به همه جوانان ایران زمین افزود: باور دارم که ایران اسلامی برای عبور از مشکلات و چالش ها و سرعت بخشیدن به روند رشد،پیشرفت و عدالت، راهی جز اعتماد به جوانان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری ندارد؛چه اینکه تجربه و شواهد قطعی ما هم نشان میدهد که هرگاه جوانان در میان میدان بودند ما از بحران ها با کمترین هزینه عبور کردیم. بارزترین و نزدیکترین شاهد این ادعا پس از دفاع مقدس، نقش آفرینی غرور آفرین جوانان این مرز و بوم در راه در هم شکستن بحران ناشی از شیوع ویروس کروناست که جهان را بخود مشغول کرده است.

دعوت از جوانان
او با اشاره به اینکه پاندومی کرونا مانند سایر بیماری های فراگیر در ادوار تاریخ، فقرا را هم سریعتر و هم شدیدتر هدف قرار داده ،گفت: واقعیت این است که بیماری های فراگیر و فقر اثرات متقابلی بر هم دارند. بیماری باعث تشدید فقر و فقر هم باعث شیوع بیشتر و گستردگی شدیدتر بیماری می شود؛ بر همین اساس در این شرایط به عنوان وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی بر این نکته تاکید دارم که باید با شناخت دقیق و واقع بینانه از مساله ای که با آن مواجه‌ایم، به سمت تدوین راهکارهای حمایت اجتماعی از فقرا و اقشار کم درآمد پیش برویم.
با تاکید بر اینکه امروز جوانان دانشمند، کاردان، نوع دوست وعاشق هموطنان با میهن دوستی مثال زدنی و بی نام و بی ادعا در صف اول مبارزه با بحران کرونا تحت هدایت اساتید مجرب خود هستند تاکید کرد: بر این پایه از همه جوانان کارشناس و متخصص ِ در داخل و خارج از کشور درخواست می کنم با ارسال دیدگاه ها ، پیشنهادها و حتی نقدهای خود ما را در تدوین سازوکارهای حمایت اجتماعی یاری دهند .
وی همچنین افزود: به عنوان مسئولی که در طول ۱۵ ماه فعالیتش در وزرات تعاون،کار ورفاه اجتماعی، میانگین سن مدیریت عالی در این وزراتخانه، بیش از ۱۰ سال کاهش یافته و مجموعه ای از مدیران جوان ِکاربلد و با دانش در سطوح عالی مدیریتی آن به کارگمارده شده اند، باور دارم که حضور این مدیران جوان سبب شده مدلی از مدیریت شفاف، کارآمد، خلاق و پیگیر اراِئه شود که خروجی آن متنفع شدن جامعه و نظام از اداره بهتر و موثرتر امور اجرایی کشور دربخشی است که مسئولیت آن امروز با جوانان عزیزمان است .