پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: تنش‌های خشکی و شوری از جمله مهم‌ترین تنش‌های تهدید کننده کشت برنج در ایران هستند.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، محمدسامری، در جلسه اصلاح گیاهان برای شرایط تنش‌های غیرزنده که در موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شد، گفت: تنش‌های غیر زیستی تهدید کننده کشت برنج در ایران هستند.وی با بیان اینکه تنش‌های خشکی و شوری از جمله مهم‌ترین تنش‌های برنج هستند، اضافه کرد: پیش بینی روند خشکسالی و شوری منابع آب و خاک در ایران در ۳۰ سال آینده نیز حاکی از روند رو به رشد خشکسالی در کشور بوده و تأییدی بر وقوع تغییر اقلیم در منطقه است.

سامری ادامه داد: پیش بینی شده که طی سالهای ۲۰۲۵، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵ و ۲۰۳۹ در اکثر نقاط کشور خشکسالی شدید و بسیار شدید حاکم خواهد بود. یکی از راه‌های اصلی غلبه بر این دو تنش تهیه و استفاده از ارقام برنج مقاوم و متحمل به تنش خشکی و شوری است.

وی تصریح کرد: برای تهیه این ارقام روش‌های اصلاحی جدید، تکنولوژی‌های نوین اصلاحی، استفاه از ابزارهای مولکولی در اصلاح ارقام، استفاده از ژن یا ژن‌های جدید در جهت بهبود تحمل به این دو تنش در ارقام محلی است.

سامری گفت: آشنایی با این تکنیک‌های جدید می‌تواند به  نژادگران ایرانی در رسیدن به ارقام جدید متحمل به تنش‌های خشکی و شوری با پایه ژنتیکی ارقام محلی به‌ طوری‌ که کیفیت پخت و خوراک آن‌ها مشابه ارقام محلی باشد، کمک کند.