شرکت لیزینگ رایان سایپا هیات مدیره را تغییر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت لیزینگ رایان سایپا از تغییر هیات مدیره خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک تغییر کرده است.

ترکیب جدید هیات مدیره