حمیدرضا صالحی|

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

در شرایط تحریم هر سیاستی که طرف خارجی علیه ما در پیش می‌گیرد، ما هم باید یک برنامه برای خنثی‌سازی آن پیاده کنیم. به اعتقاد ین فعال اقتصادی، ما باید در یک نسخه اصولی شرایط اقتصاد را به سمتی پیش ببریم که نیازی به تصمیمات موردی و مقطعی نداشته باشیم.

پس از تشدید تحریم‌ها، در کنار دولت، فعالان اقتصادی هم طبق تجاربی که دارند پیشنهاداتی را برای تسهیل روند تجارت ایران مطرح می‌کنند. یکی از این پیشنهادات به نخوردن مهر ویزای ایران در پاسپورت‌ بازرگانان و فعالان اقتصادی خارجی مربوط می‌شود تا ادامه همکاری آنها با آمریکا دچار مشکل نشود. حال گذشته از مسائل ملی و میهنی، اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم باید توجه داشت که در شرایط تحریم هر سیاستی که طرف خارجی علیه ما در پیش می‌گیرد، ما هم باید یک برنامه برای خنثی‌سازی آن پیاده کنیم. حال کاخ سفید تصمیم گرفته است افرادی را که در پاسپورت آنها مهر ویزای ایران ثبت شده در کشور خود راه ندهد. حال اگر به طور منطقی به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد آمریکا یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود و عقل سلیم ایجاب می‌کند که بازرگانان منافع خود را در نظر بگیرند. درواقع نمی‌توان از آنها انتظار داشت که بین دو اقتصاد ایران و آمریکا که حجم آنها قابل مقایسه نیست، کشور ما را برای مراوده تجاری انتخاب کنند. به هر حال تحریم‌ها فشارهایی را به آنها وارد می‌کند؛ با اینکه شرکت‌های بزرگی همانند رنو و پژو خواستار ماندگاری در ایران بودند، اما همانطور که مشاهده کردیم پس از بازگشت تحریم‌ها برای حفظ ارزش سهام خود دیگر چاره‌ای جز ترک ایران نداشتند. چه‌بسا با قرارگرفتن در فهرست تحریم آمریکا آنها هم پس از مدتی به مرز ورشکستگی می‌رسیدند و دیگر همکاری آنها با ایران هم نفعی برای ما نداشت. پس نمی‌توان بر آنها خرده گرفت که چرا در مقابل خواسته‌های آمریکا تسلیم شده‌اند. به هر حال در شرایط کنونی این تدبیر اندیشیده شده که برای اینکه همکاری با ایران جذابیت خود را برای خارجی‌ها از دست ندهد، در پاسپورت آنها زمانی که وارد خاک ایران می‌شوند مهر نخورد. البته این امر به خواسته آنها هم بستگی دارد. اما در این بین باید توجه داشت که همه این عوامل موردی هستند و شاید به‌صورت مقطعی بتوانند راهگشا باشند، اما به‌صورت اصولی نمی‌توان اقتصاد را به شکل پنهانی پیش برد. ما برای اینکه اقتصاد پویا و فعالی داشته باشیم و بتوانیم در بازارهای جهانی خودی نشان دهیم لازم است که شفافیت را سرلوحه اقتصاد خود قرار دهیم. این امر نه مساله‌ای و نه امنیتی است؛ بلکه اصول اقتصاد ایجاب می‌کند که شفافیت به‌عنوان اولویت فعالیت‌ها قرار بگیرد. درنتیجه ما باید در یک نسخه اصولی شرایط اقتصاد را به سمتی پیش ببریم که نیازی به این تصمیمات موردی و مقطعی نداشته باشیم. اگر امروز دشمنی‌های آمریکا ما را به این سمت کشانده که هر روز سیاست جدیدی را اعمال کنیم و آن را در ترازوی آزمون و خطا قرار دهیم، از دولت انتظار می‌رود که برای این مساله چاره‌ای بیندیشد. به هر حال ما نمی‌توانیم تا سال‌های سال در برابر هر سیاست خصمانه آمریکا راهکاری برای دورزدن تحریم بیندیشیم یا منتظر پایان دوره رئیس‌جمهوری ترامپ بنشینیم. چه کسی می‌داند که او یا هم‌حزبان او در دوره‌های بعدی به کرسی کاخ سفید تکیه نزنند؟ درنتیجه امید می‌رود اکنون تصمیمی اتخاذ شود که به نفع اقتصاد و تمام شهروندان باشد.

منبع:روزنامه آرمان