مزایده

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت از اصلاح آگهی مزایده فروش شرکت آبفر خبر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت آگهی مزایده فروش شرکت آبفر را اصلاح کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در نظر دارد اصالتاً و نیابتاً تعداد ۳۸.۲۶۰.۰۲۹ سهم معادل ۸۵/۸۶ درصد از سهام شرکت گروه خود در شرکت آبفر (سهامی عام) را از طریق مزایده عمومی، بطور یکجا و بصورت نقد به فروش برساند.

مزایده