مراسم اختتامیه دهمین جشنواره ملی بهره­‌وری و تقدیر از برترین­های مسابقه­‌های ملی تجربه­‌های موفق، بهینه­‌کاوی، توان اجرا و بهترین محل برای کار، در محل خانه تشکل‌های اتاق تهران برگزار می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین، جشنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره‌وری در کشور و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره‌ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی به طور سالانه با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.
در هر دوره این جشنواره سازمان ها در ۵ رویداد شامل مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی تجربه های موفق، مسابقه ملی بهترین محل برای کار و مسابقه ملی برترین توان اجرا با یکدیگر به رقابت می پردازند.
تاریخ برگزاری بیستم و پنجم آذرماه ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۸