آذربایجان شرقی رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به این‌که در خصوص بحث مدرن سازی آمار کشور جدی هستیم، افزود: با ساماندهی مدرن داده‌ها، همه آحاد کشور را پوشش داده و نگاه‌ها نسبت به آمار رسمی تغییر می‌کند.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، جواد حسین زاده در آیین رونمایی از اسناد مطالعات آمایش آذربایجان شرقی، بیان کرد: آمار در تمامی عرصه‌ها و به خصوص بحث برنامه ریزی استفاده می‌شود که در این راستا استفاده از آمار در تدوین سند آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی، شهری، انسانی و فعالیت‌های مرتبط با توسعه پایدار و مباحث اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: توسعه پایدار فقط در بستر پویا امکان پذیر بوده و با توجه به خلاهای موجود در نظام آماری، رویکرد جدیدی از سال ۲۰۱۰ در جهان ایجاد شد تا این نواقص رفع شود.

وی با بیان این‌که نهادهای مختلف آماری و حتی خود مردم در کیفیت و پذیرش آمار اهمیت دارند، افزود: دنیا با سرعت قابل توجهی به سمت مدرن سازی نظام آماری پیش می‌رود که روز جهانی آمار و برنامه ریزی، مصادف با ۲۰ اکتبر نیز با شعار “آمار بهتر زندگی بهتر” انتخاب شده است.

حسین زاده با اشاره به این‌که آمار در راستای اداره جوامع بشری ایجاد شده است، اظهار کرد: آمار به عنوان یک محصول عمومی مطرح بوده و بحث در رابطه با رقابت پذیری در این بخش معنا ندارد که در این راستا اولین گرایش مدرن سازی در آمار، محوریت و مرجعیت سازمان‌ها در ایجاد هماهنگی و سازگاری در کشور است.

وی در خصوص دومین گرایش مدرن سازی نظام آماری، بیان کرد: نظام آماری نیار به تغییر نگاه و استفاده از شیوه‌های جدید ثبتی مبنایی و ارائه داده‌های جدید از اصول مدرن سازی آماری دارد که در این راستا با گذشت حدود دو سال از مطالعات دقیق و ثبت مبنا کردن آمارهای کشور  اتفاقات خوبی در این خصوص رخ داده است.

وی افزود: بر اساس ثبت مبنای داده‌ها، به جای اجرای طرح‌های نمونه گیری، از ریزداده‌های ادارات کشور استفاده می‌شود تا آمار رسمی، جامع‌تر، با کیفیت و در زمان مناسب ارائه شود ، ریزداده‌های ادارات سرمایه‌های ملی بوده که با صرف هزینه زیاد و بودجه عمومی تهیه می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان این‌که آمار، سرمایه اجتماعی بوده و نباید لطمه ببیند، گفت: با توجه به کاهش بودجه نظام آماری کشور،  ۵۰ درصد از بودجه آماری کشور مربوط به نیازهای ملی، ۳ درصد نیازهای استانی و ۲۰ درصد نیازهای شهرستانی را شامل می‌شود.