آخرین وضعیت

آخرین وضعیت شرکت پلی اکریل ایران مشخص شد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران با ارسال نامه ای در خصوص آخرین وضعیت این شرکت اعم از گزارش مجامع، هیات مدیره، تغییرات و … توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین وضعیت

 

 

آخرین وضعیت